Przejdź do treści

Kapliczki i krzyże: artykuły dostępne on-line (wybrane)

LITERATURA RODZIMA
 • Kapliczki i krzyże w miejskim krajobrazie Warszawy, A. RÓŻAŃSKA-MAZURKIEWICZ, M. KACZYŃSKA ZOBACZ
 • Kapliczki i krzyże w nadodrzańskim krajobrazie kulturowym – nośnik tradycji, M. WITEK, W. WITEK ZOBACZ
 • Kapliczki i krzyże w krajobrazie owartym i zurbanizowanym Wielkopolski, A. RYDZEWSKA, A.WILKANIEC ZOBACZ
 • Kapliczki, krzyże, upamiętnienia na pomorzu zachodnim, M. WITEK, W. WITEK ZOBACZ
 • Kapliczki przydrożne z Nadrzecza. Studium historyczno-społeczne, K. GARBACZ ZOBACZ
 • Krzyże milczące, kapliczki przydrożne i znaczenie społecznej nostalgii, D. RANCEW-SIKORA ZOBACZ
 • Wielokulturowy wymiar kapliczek i krzyży przydrożnych, L. PAWELEC ZOBACZ

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA
 • Cities Hosting Holy Shrines: The Impact of Pilgrimage on Urban Form, H. MAROUFI, E. ROSSINA ZOBACZ
 • Crossroads of Religions: Shrines, Mobility and Urban Space in Goa, A. HENN ZOBACZ
 • Home Shrines in Britain and Associated Spiritual Values, P. N. THANISSARO ZOBACZ
 • Introduction. Wayside Shrines in India: An Everyday Defiant Religiosity
 • Saints and evil and the wayside shrines of Mauritius
 • VISITING HOLY SHRINES; A SURVEY TO ASSESS THE COMMON REASONS BY DEVOTEES INKARACHI, PAKISTAN

Przygotowuje: dr. hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ