Przejdź do treści

Kapliczki i krzyże: literatura polecana (wybrane)

Krzyż na rogu ulic Złotno i Podchorążych

 • J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze : studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.
 • B. Baranowski, Echa „Żywotów świętych” w folklorze południowej części byłego województwa łódzkiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, T. 19 (1977), s. 47-100.
 • B. Baranowski, Z badań nad ludową recepcją żywotów świętych, „Lud”, T. 54 (1970), s. 87-114.
 • B. Baranowski, Ze źródeł pierwiastków hagiograficznych w życiu religijnym wsi w drugiej połowie XIX i w początkach XX w., „ZN UŁ”, seria 1, nr 76, 1971, s. 105-127.
 • M. Brensztajn, Krzyże i kapliczki żmudzkie : materyały do sztuki ludowej na Litwie, „Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 9, 1907, s. 3-16.
 • A. Białczak, Kapliczki i krzyże przydrożne zachodniej Kurpiowszczyzny, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, T. 16 (2002), s. 253-283.
 • B. Bojanowska-Ziemska, Kapliczki i krzyże przydrożne na Mazowszu z XIX wieku (na przykładzie kilkunastu osiedli), Warszawa 1978.
 • S. Błaszczyk, Kapliczka ludowa z Grabonoga, „Studia Muzealne”, t. 3 (1957), s. 124-140.
 • S. Błaszczyk, Przyczynek do wielkopolskiej rzeźby ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 10 (1956), nr 4-5, s. 241.
 • S. Błaszczyk, Ludowa plastyka kultowa w Wielkopolsce, Poznań 1975.
 • A. Bohdziewicz, B. Stopka, Kapliczki warszawskie, Warszawa 2009.
 • J. Borzykowski, A. Klejna, Boże męki – krzyże u kapliczki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk-Pelplin 2004.
 • A. Chętnik, Krzyże i kapliczki przydrożne, „Polska Sztuka Ludowa”, T. 31 (1977) ??.
 • A. Chętnik, Krzyże i kapliczki kurpiowskie, „Polska Sztuka Ludowa”, T. 31 (1977) nr 1, s. 39-51.
 • T. Czerwiński, Ocalić od zapomnienia : kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012.
 • S. Czarnowski, Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii, [w:] tegoż, Dzieła, Warszawa 1965, t. 3.
 • Ł. Czuryło, Kapliczki i krzyże przydrożne parafii Przedbórz, Przedbórz 2007.
 • J. Dekowski, Przydrożne kapliczki słupowe w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna” nr 9 (1965), s. 214-224.
 • D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłumaczenie i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
 • K. Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Zielona Góra 2009.
 • J. Grabowski, Sztuka ludowa : formy i regiony w Polsce, Warszawa 1967.
 • J. Hochleitner, Kapliczki Warmii południowej : przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 2004.
 • J. Hochleitner, Kaplice, kapliczki, figury i krzyże przydrożne, „Przydrożne Pomniki Przeszłości”, Z. 31, 2000.
 • J. Hochleiner, Przedchrześcijański kultu drzew a nowożytna religijność Warmiaków, [w:] Las w kulturze polskiej II, red. W. Łysiak, Poznań 2002.
 • J. Hochleitner, Warmińska sakralizacja przestrzeni : krzyże, kapliczki i figury religijne, „Echa Przeszłości”, T. 4 (2003).
 • Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, pod red. J. S. Pasierba, t. 1-2, Maryja Matka Chrystusa, Warszawa 1987.
 • A. Jackowski, Kapliczki i krzyże przydrożne, [w:] Pejzaż frasobliwy, red. A. Różycki, P. Szczegłów, Warszawa 2000.
 • A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002.
 • U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia, Warszawa 1991.
 • W. Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne, Żywiec 2000.
 • Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, red. P. Bednarczyk, Tarnów 1983.
 • G. Karpińska, Miejsce wyodrębnione ze świata : przykład łódzkich kamienic czynszowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne” T. 38 (2000).
 • M. W. Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec, Jednorożec 2015.
 • F. Kotula, Przydrożna sztuka, „Wieś” 1947 nr 33, s. 7.
 • F. Kotula, Kapliczki  św. Rocha, „Myśl Społeczna” 1976 nr 28, s. 7.
 • W. Kowalczuk, Krzyż kowalski na Podlasiu, Białystok 2013.
 • W. Krasuski, Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki podziału przestrzeni, „Polska Sztuka Ludowa” 1986 nr 3/4, s. 225-231.
 • Krzyże i kapliczki przydrożne jako znak społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011.
 • S. Kuprjaniuk, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku : ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, Olsztyn 2016.
 • S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.
 • B. M. Liberska-Marinow, Dawna rzeźba i malarstwo ludowe Polski środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna” nr 25 (1984/1985), s. 153-156.
 • T. Łopatkiewicz, Małe formy architektury sakralnej jako przedmiot zainteresowań poznawczych, „Lud”, T. 67 (1983).
 • Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk 2016.
 • Matka Boska w wierze, kulcie, teologii i sztuce : perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011.
 • M. Michalska, Krzyże żelazne w powiecie wieluńskim, „Polska Sztuka Ludowa”., R. 13, 1959, nr 1-2, s. 54-61.
 • G. Odoj, A. Peć, Kapliczka i krzyż przydrożny jako miejsce znaczące, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 5 (Miejsca znaczące i wartości symboliczne), red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 2001.
 • Okruchy Atlantydy kapliczki Warmii, t. 2, red. M. J. Bzowska, Olsztyn 2010.
 • K. Pietkiewicz, Zniszczenia w architekturze ludowej w województwie pomorskim, „Lud”, T. 37 (1947), s. 487-490.
 • B. Piłsudski, Krzyże litewskie, Kraków 1922.
 • K. J. Pruszyński, Kapliczki przydrożne na terenach diecezji łomżyńskiej : informacje wstępne, „Studia Teologiczne” T. 19 (2001), s. 171-179.
 • R. Reinfuss, Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław 1989.
 • R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław et al. 1983.
 • R. Reinfuss, Wpływ rzemieślniczej produkcji dewocyjnej na ludową rzeźbę w kamieniu, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 33, 1979, nr 2, s. 67-76.
 • R. Reinfuss, J. Świderski, Sztuka ludowa w Polsce, Kraków 1960.
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2007.
 • J. i J. Sobczakowie, Poznań, kapliczki przydrożne, Poznań 2010.
 • T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
 • G. Surdokaitė, Krzyże w guberni suwalskiej w XIX wieku : między tradycją a dyktatem władzy, „Zarządzanie w Kulturze” 2012 nr 13, z. 3, s.239-262.
 • S. Swaryczewska, Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym : dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii, Olsztyn 2008.
 • W. Szukiewicz, Krzyże zdobne w guberni wileńskiej, „Wisła”, T. 17 (1903), s. 699-706.
 • B. Typek, Kapliczki, figury i krzyże na terenie parafii Wożuczyn, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2009 nr 1. s. 27-33.
 • P. Wypych, Kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa łódzkiego, Łódź 2020.
 • P. Wypych, Kapliczki i krzyże znad Pilicy, Piotrków Trybunalski 2001.
 • W. Załęski, Kapliczki błagalne i święte sosny z okolic Supraśla, „Polska Sztuka Ludowa” R. 42 (1988), nr 3, s. 187-196.
 • I. Zawidzka, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie bocheńskim, Bochnia 2005.
 • M. Zielińska, Kapliczki Warszawy, Warszawa 1991.
 • W. Zin, Opowieści o polskich kapliczkach, Wrocław 1995.

Przygotował: dr Marcin Wolniewicz

zestawienie PDF

Internet:
http://nepomuki.pl/
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kapliczki-lubelskie